Home » » Sejarah Pengumpulan al-Qur’an: Jawapan Kepada Pengkritik

Sejarah Pengumpulan al-Qur’an: Jawapan Kepada Pengkritik

Sabtu, 20 Desember 2008

Sejarah Pengumpulan al-Qur’an: Jawapan Kepada Pengkritik

Misionaris Kristian di dalam artikel mereka telah membuat dakwaan bahawa al-Qur’an adalah tidak sempurna pengumpulannya. Setelah meneliti secara sepintas lalu artikel tersebut, didapati semua itu hanyalah dendam dan dengki musuh-musuh Islam terhadap Islam. Dalam usaha menyangkal tuduhan-tuduhan palsu musuh-musuh Islam itu, selain dari mengguna-pakai hujah-hujah para ulama Islam, kita juga boleh menggunakan hujah sesetengah orientalis Barat yang mengkaji perkara ini dan mengakui kebenarannya. Barangkali dengan ini, hujah musuh-musuh Islam lebih senang disangkal.Sebelum itu, perlu diingatkan tidak semua Orientalis mengkaji ilmu-ilmu Islam untuk menghina Islam. Ada juga mereka yang mengkaji dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Hal ini memang telah terbukti.
Berhubung masalah yang dikemukakan di atas, kita mengambil apa yang telah ditulis oleh Sir William Muir dalam “The Life of Mohammad”, supaya mereka yang sangat berlebih-lebihan dalam memandang sejarah dan dalam memandang diri mereka yang biasanya menerima begitu saja apa yang dikatakan orang tentang pemalsuan dan perubahan al-Qur’an itu dapat melihat sendiri. Muir adalah seorang penganut agama Kristian yang teguh dan juga berdakyah untuk agamanya. Walaupun ia seorang orientalis, dia tidak membiarkan setiap orang mengambil kesempatan melakukan kritik terhadap Nabi s.a.w. dan al-Qur’an.

Ketika berbicara tentang Qur’an, Sir William Muir menulis seperti berikut.
Wahyu Ilahi itu adalah dasar rukun Islam. Membaca beberapa ayat merupakan bahagian pokok dari sembahyang sehari-hari yang bersifat umum atau khusus. Melakukan pembacaan ini adalah wajib dan sunnah, yang dalam erti agama adalah perbuatan baik yang akan mendapat pahala bagi yang melakukannya. Inilah sunnah pertama yang sudah merupakan konsensi. Dan itu pula yang telah diberitakan oleh wahyu. Oleh karena itu penghafal al-Qur’an di kalangan Muslimin yang mula-mula itu banyak sekali, kalau bukan semuanya. Ada di antara mereka pada awal masa kekuasaan Islam itu dapat membaca sampai pada ciri-cirinya yang khas. Tradisi Arab telah membantu pula mempermudahkan pekerjaan ini. Kecintaan mereka luar biasa besarnya. Oleh karena untuk memburu segala yang datang dari para penyairnya tidak mudah dicapai, maka seperti dalam mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan nasab keturunan dan kabilah-kabilah mereka, sudah biasa pula mereka mencatat sajak-sajak itu dalam lembaran hati mereka sendiri. Oleh karena itu daya ingat (memori) mereka tumbuh dengan subur. Kemudian pada masa itu mereka menerima al-Qur’an dengan persiapan dan dengan jiwa yang hidup. Begitu kuatnya daya ingat sahabat-sahabat Nabi, disertai pula dengan kemahuan yang luar biasa hendak menghafal al-Qur’an, sehingga mereka, bersama-sama dengan Nabi dapat mengulang kembali dengan ketelitian yang meyakinkan sekali segala yang diketahui daripada Nabi sehingga waktu mereka membacanya itu.
Sebab al-Qur’an Ditulis Semula
Semasa Sayyidina Uthman bin Affan menjadi Khalifah pengaruh Islam telah berkembang luas. Islam telah sampai ke Afrika Utara di barat dan hingga ke Azarbaijan di timur. Ini bermakna telah begitu ramai orang yang bukan Arab memeluk Islam. Keadaan ini memerlukan ramai guru yang boleh membaca al-Qur’an dan memahami Islam dengan baik untuk mengajar orang yang baru memeluk Islam. Beberapa orang sahabat telah dihantar ke tempat-tempat tertentu untuk mengajar al-Qur’an.
Masing-masing tempat membaca al-Qur’an mengikut bacaan sahabat yang mengajar mereka. Dengan ini timbul sedikit perbezaan dari segi bacaan dan sebutan huruf al-Qur’an di antara tempat-tempat tersebut. Di Sham contohnya, mereka membaca mengikut bacaan Abdullah bin Mas’ud. Di tempat lain pula membaca mengikut bacaan Abu Musa al-‘Asya’ariy.
Keadaan ini hampir-hampir menyebabkan berlaku permusuhan dan persengketaan di antara saudara-saudara baru Islam. Masing-masing mengatakan bacaannya yang betul menyalahkan orang lain. Seorang sahabat bernama Huzaifah bin al-Yaman yang bersama-sama dengan orang Sham dan Iraq dalam peperangan di Armenia dan Azarbaijan melihat sendiri keadaan itu. Sekembalinya ke Madinah, beliau terus pergi berjumpa Khalifah Uthman bin Affan dan menceritakan hal tersebut.
Beliau mencadangkan supaya khalifah menulis semula al-Qur’an dalam beberapa naskah untuk dihantar ke bandar-bandar besar supaya semua orang Islam dapat membaca al-Quran dengan satu cara yang sama. Khalifah bersetuju dengan cara itu dan seterusnya menubuhkan panitia untuk menulis al-Qur’an. Al-Qur’an yang ditulis semula inilah yang dinamakan Mushaf Uthmaniy.
Dalam bahasa yang mudah, sebab al-Qur’an ditulis semula ialah untuk menyelamatkan umat Islam dan juga al-Qur’an itu sendiri. Selain itu bertujuan agar semua orang Islam membaca al-Quran dengan satu cara bacaan sahaja, melainkan bagi orang-orang yang belajar membaca al-Qur’an dengan Tujuh Huruf, maka mereka boleh membacanya dengan berbagai-bagai Qira’at dengan syarat-syarat dan kaedah-kaedah tertentu.
Persatuan Islam Zaman Uthman
Maka yang sampai kepada kita adalah sekarang adalah Mushaf Uthman. Begitu cermat penjagaan al-Qur’an itu, sehingga hampir tidak kita dapati - bahkan memang tidak kita dapati - perbezaan apapun daripada naskah-naskah yang tidak terhitung banyaknya, yang tersebar ke seluruh pelusuk dunia Islam yang luas ini. Sekalipun akibat terbunuhnya Uthman sendiri - seperempat abad kemudian sesudah Muhammad wafat - telah menimbulkan adanya kelompok-kelompok yang marah dan memberontak sehingga dapat menggoncangkan kesatuan dunia Islam - dan memang demikian adanya - namun al-Qur’an yang satu, itu juga yang selalu tetap menjadi al-Qur’an bagi semuanya.
Demikianlah, Islam yang hanya mengenal satu kitab itu ialah bukti yang nyata sekali, bahwa apa yang ada di depan kita sekarang ini tidak lain adalah teks yang telah dihimpun atas perintah dan usaha murni Sayyidina ‘Uthman bin Affan.
Di seluruh dunia ini tiada sebuah kitab pun selain al-Qur’an yang berbelas-belas abad lamanya tetap lengkap dengan teks yang begitu murni dan rapi. Adanya cara membaca yang berbeza-beza itu sedikit sekali sampai menimbulkan kehairanan. Perbezaan ini kebanyakannya terbatas hanya pada cara penyebutan huruf hidup saja atau pada tempat-tempat tanda berhenti, yang sebenarnya timbul hanya belakangan saja dalam sejarah, yang tidak ada hubungannya dengan Mushaf Uthman. Sekarang, sesudah ternyata bahwa al-Qur’an yang kita baca ialah teks Mushaf Uthman yang tidak berubah-ubah.
Perbincangan berikutnya, adakah teks ini yang memang persis bentuknya seperti yang dihimpun oleh Zaid sesudah adanya persetujuan menghilangkan segi perbezaan dalam cara membaca yang hanya sedikit sekali jumlahnya dan tidak pula penting itu? Segala pembuktian yang ada pada kita amat meyakinkan, bahawa memang demikian. Tidak ada dalam berita-berita lama atau yang patut dipercaya yang melemparkan kesangsian terhadap Uthman sedikitpun, bahwa dia bermaksud mengubah al-Qur’an demi kepentingannya.
Memang benar, bahawa Syi’ah kemudian menuduh bahawa Uthman mengabaikan beberapa ayat yang mengagungkan Ali. Akan tetapi dugaan ini tidak dapat diterima oleh akal kita sama sekali. Ketika Mushaf ini diakui, antara pihak Umawiy dengan pihak Alawiy (golongan Mu’awiyah dan golongan Ali) belum terjadi sesuatu perselisihan faham. Bahkan persatuan Islam masa itu benar-benar kuat tanpa ada sebarang pengancaman bahaya. Di samping itu juga, Ali belum melukiskan tuntutannya dalam bentuknya yang lengkap. Jadi tiadalah maksud-maksud tertentu yang akan mendorong Uthman melakukan pelanggaran yang sangat dibenci oleh umat Islam itu. Orang-orang yang benar-benar memahami dan hafal al-Qur’an seperti yang mereka dengar sendiri waktu Nabi membacanya, mereka masih hidup tatkala Uthman mengumpulkan mushaf itu.
Andai kata ayat-ayat yang mengagungkan Ali itu sudah ada, tentu terdapat juga teksnya di tangan pengikut-pengikutnya yang banyak itu. Dua alasan ini saja sudah cukup untuk menyokong usaha menghilangkan ayat-ayat itu. Lagi pula, pengikut-pengikut Ali sudah berdiri sendiri sesudah Uthman wafat, lalu mereka mengangkat Ali sebagai pengganti. Dapatkah diterima akal — pada waktu mereka sudah memegang kekuasaan — bahawa mereka akan menerima al-Qur’an yang sudah terpotong-potong, dan terpotong yang disengaja pula untuk menghilangkan tujuan pemimpin mereka?! Sungguhpun begitu, mereka tetap membaca al-Qur’an yang juga dibaca oleh lawan-lawan mereka. Tiada bayangan sedikit pun bahawa mereka akan menentangnya. Bahkan Ali sendiri telah memerintahkan supaya menyebarkan naskah itu sebanyak-banyaknya. Malah ada diberitakan, bahawa ada beberapa di antaranya yang ditulis dengan tangannya sendiri.
Memang benar bahawa para pemberontak itu telah membuat pangkal pemberontakan mereka karena ‘Uthman telah mengumpulkan al-Qur’an lalu memerintahkan supaya semua naskah dimusnahkan selain Mushaf Uthman. Jadi tentangan mereka ditujukan kepada langkah-langkah ‘Uthman dalam hal itu saja, yang menurut anggapan mereka tidak boleh dilakukan. Tetapi sebaliknya, tidak seorang yang menunjukkan adanya usaha mengubah atau menukar isi al-Qur’an. Tuduhan demikian pada waktu itu adalah suatu usaha untuk merosakkan secara terang-terangan. Hanya kemudian golongan Syi’ah saja yang mengatakan itu untuk kepentingan mereka sendiri.
Sekarang kita dapat mengambil kesimpulan dengan yakin dan tegas, bahawa Mushaf Uthman itu tetap dalam bentuknya yang persis seperti yang dihimpun oleh Zaid bin Thabit, dengan lebih disesuaikan bahan-bahannya yang sudah ada lebih dulu dengan dialek Quraisy. Kemudian menyisihkan bacaan-bacaan selebihnya yang pada waktu itu terpancar-pancar di seluruh daerah itu.
Mushaf Uthman Cermat Dan Lengkap
Sungguhpun begitu, masih ada suatu persoalan penting iaitu adakah yang dikumpulkan oleh Zaid itu merupakan bentuk yang sebenarnya dan lengkap seperti yang diwahyukan kepada Muhammad?
Pertimbangan-pertimbangan di bawah ini cukup memberikan keyakinan, bahwa itu adalah susunan sebenarnya yang telah selengkapnya dicapai waktu itu.
Pertama: Pengumpulan pertama selesai di bawah pengawasan Abu Bakar al-Siddiq. Sedangkan Abu Bakar seorang sahabat yang jujur dan setia kepada Muhammad. Dia juga adalah orang yang sepenuhnya beriman pada kesucian sumber al-Qur’an; orang yang hubungannya begitu erat sekali dengan Nabi selama 20 tahun terakhir dalam hayatnya, serta kelakuannya dalam khilafah dengan cara yang begitu sederhana, bijaksana dan bersih dari gejala buruk. Ia beriman bahawa apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w itu adalah wahyu dari Allah, sehingga tujuan utamanya ialah memelihara pengumpulan wahyu itu semua dalam keadaan murni sepenuhnya.
Pernyataan semacam ini berlaku juga terhadap Umar yang sudah menyelesaikan pengumpulan itu pada masa khilafahnya. Pernyataan semacam ini juga yang berlaku terhadap semua kaum Muslimin waktu itu, tidak ada perbezaan antara para penulis yang membantu melakukan pengumpulan itu, dengan seorang mu’min biasa yang miskin, yang memiliki wahyu tertulis di atas tulang-tulang atau daun-daunan, lalu membawanya semua kepada Zaid. Semangat mereka semua sama, ingin memperlihatkan kalimat-kalimat dan kata-kata seperti yang dibacakan oleh Nabi, bahawa itu adalah risalah dari Tuhan. Keinginan mereka hendak memelihara kemurnian itu sudah menjadi perasaan semua orang, sebab tiada sesuatu yang lebih dalam tertanam dalam jiwa mereka seperti rasa kudus yang agung itu, yang sudah mereka percayai sepenuhnya sebagai firman Allah.
Dalam al-Qur’an terdapat peringatan-peringatan bagi sesiapa yang mengadakan kebohongan atas Allah atau menyembunyikan sesuatu dari wahyuNya. Kita tidak akan dapat menerima, bahwa pada kaum Muslimin yang mula-mula dengan semangat mereka terhadap agama yang begitu rupa mereka sucikan itu, akan terlintas fikiran yang akan membawa akibat begitu jauh membelakangi iman.
Kedua: Pengumpulan tersebut selesai selama dua atau tiga tahun sesudah Muhammad wafat. Kita sudah melihat beberapa orang pengikutnya, yang sudah hafal wahyu itu dan setiap Muslim sudah hafal sebagian, juga sudah ada sekumpulan ahli-ahli al-Qur’an yang ditunjuk oleh pemerintah dan dikirim ke segenap penjuru daerah Islam untuk melaksanakan upacara-upacara dan mengajar orang memperdalami ilmu agama. Dari mereka semua itu terjalinlah suatu penghubung antara wahyu yang dibaca Muhammad pada waktu itu dengan yang dikumpulkan oleh Zaid. Kaum Muslimin bukan saja bermaksud jujur dalam mengumpulkan al-Qur’an dalam satu mushaf itu, tapi juga mempunyai segala kerjasama yang dapat menjamin terlaksananya maksud tersebut, menjamin terlaksananya segala yang sudah terkumpul dalam kitab itu, yang ada di tangan mereka sesudah dengan teliti dan sempurna dikumpulkan.
Ketiga: Kita juga mempunyai jaminan yang lebih kuat dipercayai tentang ketelitian dan kelengkapannya itu, yakni bahagian-bahagian al-Qur’an yang tertulis, yang sudah ada sejak masa Muhammad masih hidup, dan yang sudah tentu jumlah naskahnya pun sudah banyak sebelum pengumpulan al-Qur’an itu. Naskah-naskah demikian ini kebanyakan sudah ada di tangan mereka semua yang dapat membaca. Kita mengetahui, bahwa apa yang dikumpulkan Zaid itu sudah beredar di tangan orang dan langsung dibaca sesudah pengumpulannya.
Maka amat logik kita mengambil kesimpulan bahwa semua yang terkandung dalam bahagian itu, sudah mencakupi. Oleh karena itu keputusan mereka semua sudah tepat pada tempatnya. Tidak ada suatu sumber yang sampai kepada kita yang menyebutkan, bahwa para penghimpun itu telah sengaja membuang sesuatu bahagian, atau sesuatu ayat, atau kalimat, ataupun apa yang terdapat di dalamnya itu, berbeza dengan yang ada dalam mushaf yang sudah dikumpulkan itu. Dalam erti kata lain, dalam Mushaf Uthman tidak ada sesuatu yang diabaikan, sekalipun yang kurang penting.
Keempat: Isi dan susunan al-Qur’an itu jelas sekali menunjukkan cermatnya pengumpulan. Bahagian-bahagian yang bermacam-macam disusun satu sama lain secara sederhana tanpa dipaksa-paksa atau dibuat-buat.
Tiada tangan yang cuba mahu mengubah atau mahu memperlihatkan kebolehannya sendiri. Itu menunjukkan adanya iman dan kejujuran si penulis dalam menjalankan tugasnya itu. Ia tidak berani mengambil ayat-ayat suci itu melebihi daripada yang apa adanya, lalu meletakkannya yang satu di samping yang lain.
Jadi kesimpulan yang dapat kita sebutkan dengan meyakinkan sekali ialah bahawa Mushaf Zaid dan Uthman itu bukan hanya hasil ketelitian saja, bahkan — seperti beberapa kejadian menunjukkan — penghimpunnya tidak bermaksud mengabai apa pun dari wahyu itu. Kita juga dapat meyakinkan, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, bahawa setiap ayat dari al-Qur’an itu, memang sangat teliti sekali seperti yang dibaca oleh Muhammad.
Inilah pandangan Sir William Muir seperti yang disebut dalam kata pengantar “The Life of Mohammad” (m.s. xiv-xxix). Dengan apa yang sudah kita kutip itu tidak perlu lagi rasanya kita menyebut tulisan Lammens atau Von Hammer dan Orientalis lain yang sependapat. Secara positif, mereka memastikan tentang persisnya al-Qur’an yang kita baca sekarang, serta menegaskan bahawa semua yang dibaca oleh Nabi Muhammad s.a.w adalah wahyu yang benar dan sempurna diterima dari Allah s.w.t.
Kalau ada sebagian kecil kaum Orientalis atau Kristian berpendapat lain dan beranggapan bahawa al-Qur’an sudah mengalami perubahan, dengan tidak menghiraukan alasan-alasan logik yang dikemukakan oleh Muir tadi dan sebahagian besar Orientalis, yang telah mengutip dari sejarah Islam dan dari sarjana-sarjana Islam, maka itu adalah suatu dakwaan yang hanya didorong oleh rasa dengki saja terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad s.a.w.
Betapa pandainya si pengkritik menyusun tuduhannya, namun mereka tidak akan dapat menafikan hasil penyelidikan ilmiah yang murni. Dengan cara ini, mereka tidak akan dapat menipu kaum Muslimin, kecuali beberapa pemuda yang masih beranggapan bahwa penyelidikan yang bebas itu mengharuskan mereka mengingkari masa lampau mereka sendiri, memalingkan muka dari kebenaran karena sudah terhasut oleh kepalsuan yang indah-indah. Mereka percaya kepada semua yang mengecam masa lampau sekalipun pengecamnya itu tidak mempunyai dasar kebenaran ilmiah dan sejarah.

Membongkar Kebobrokan Penafsiran Surah Az-Zukhruf, Ayat 61

Kita sudah melihat bagaimana para misionaris Kristian menyalahtafsir ayat-ayat Al-Qur’an yang memanggil ‘Isa Al-Masih sebagai “Kalimatullah” untuk menguatkan sokongan pada doktrin mereka bahawa ‘Isa itu adalah Allah yang muncul sebagai manusia. Penafsiran yang janggal seperti ini rupanya bukan sahaja dikhususkan untuk ayat ini sahaja, malah kita mendapati juga pertuduhan terhadap ayat Al-Qur’an yang seperti berikut:
Di dalam Injil, Yohanes 14:6 Isa berfirman “Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui Aku.” Ayat ini jelas dan sering menghantui saya kerana di dalam surah Al-Fatihah 1:6 “Ihdinasyiraatallmustaqiim” yang bermaksud ‘tunjukkanlah aku jalan yang lurus’. Setiap kali waktu saya sembahyang, saya membaca ayat ini untuk meminta petunjuk agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kepercayaan kepada Isa Al-Masih membawa jaminan penyelamatan. Ini terbukti di dalam Al-Qur’an Surah Az-Zukhruf 61 yang berbunyi: “hazaasyiraatolmustaqiim”, yang maksudnya; “Ikutlah Aku, inilah jalan yang lurus”.
Kita akan mengkaji ayat Al-Qur’an yang disebutkan oleh puak Kristian di dalam pertuduhan mereka.

Apakah Maksud Sebenar Surah Al-Zukhruf, ayat 61?
Mari kita lihat tafsiran ayat Surah Al-Zukhruf ayat 61 yang dipergunakan oleh misionaris Kristian:
  “Ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus”
Ayat di atas hanyalah sebahagian daripada ayat yang termaktub di dalam Surah Al-Zukhruf ayat 61 dan terjemahan yang sepenuhnya ialah:
“Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari Kiamat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.”
Tetapi apa yang misionaris sengaja melakukannya ialah mereka hanya mengambil ayat ini untuk menyamakannya dengan ayat Yohanes 14:6, tanpa menurunkan seluruh konteks ayat ini. Ayat ini hanyalah merupakan sebahagian daripada keseluruhan Firman Allah sendiri yang dengan jelas menegaskan tentang siapa ‘Isa itu, dan tidak langsung merujuk kepada perkataan ‘Isa . Di sini kami perturunkan seluruh konteks ayat-ayat (termasuk ayat di atas) di mana Allah-lah yang sebenarnya berbicara di dalam ayat di atas, dan bukannya Nabi ‘Isa:
Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. Dan sesungguhya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Surah Al-Zukhruf: 59-62)
Sekali lagi tembelang misionaris Kristian yang memalsukan penafsiran ayat ini sudah pecah, dengan pembohongan yang jelas hanya menjerat diri sendiri. Dengan jelas kita dapat melihat bahawa ALLAH-lah yang berfirman di dalam Surah Al-Zukhruf, ayat 62 dan bukannya sabda ‘Isa a.s. Malah, kita melihat bahawa Al-Qur’an dengan tegas menjelaskan bahawa ‘Isa itu hanyalah semata-mata hamba Allah:
“Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil.” (Surah Al-Zukhruf: 59)
Jadi di manakah kesahihan dakwaan Kristian bahawa ayat di atas menyokong doktrin ketuhanan Nabi ‘Isa Al-Masih?
Dr. Hamka juga telah memberikan penafsiran yang jelas mengenai ayat di atas serta sebab turunnya ayat-ayat Surah Al-Zukhruf: 59-62 di atas.
Terdahulu dari Surah Al-Zukhruf ini diturunkan Surah Al-Anbiya’ (Surah ke 21). Pada ayat 98 dari Surah Al-Anbiya itu ada difirmankan: “Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah akan jadi bakaran jahanam, yang akan kamu masuki”. Seorang pemuka Quraisy musyrikin itu bernama Abdullah bin Az Zab’ari, setelah mendengar ayat tersebut, lalu mencuba hendak membantah Nabi dan berkata: “Kalau benar orang yang menyembah selain Allah yang disembahnya sendiri akan menjadi kayu api neraka jahanam, bagaimana dengan Isa Almasih? Bagaimana dengan ibunya? Bagaimana dengan malaikat-malaikat? Engkau mengatakan Isa dan ibunya itu semua orang-orang terpuji. Semuanya itu disembah orang Nasrani selain dari Allah. Begitu juga ada orang Yahudi mengatakan ‘Uzair anak Allah. Maka kalau orang-orang itu masuk neraka, kami ini semuanya ridha masuk neraka supaya bersama-sama di neraka dengan mereka!” (Abdullah Az Zab’ari itu kemudian beriman juga).
Mendengar sanggahan Abdullah Az Zab’ari yang demikian, bersoraklah musyrikin yang lain menyokong perkataan temannya itu! Dan mereka merasa yakin bahawa sekali ini hujjah aturan Muhammad sudah dapat dipatahkan. Dan untuk membuka kerendahan mutu bantahan mereka itu, turunlah ayat-ayat ini.

“Dan tatkala Ibnu Maryam dijadikan contoh, tiba-tiba kaum engkau dari sebab itu bersorak-sorak”.
(ayat 57) Mereka bersorak-sorak kerana merasa mendapat alasan teguh untuk membantah Nabi.

“Dan mereka berkata: Adakah tuhan-tuhan kita yang lebih baik ataukan dia?”
(pangkal ayat 58).
Yang mereka maksudkan dengan dia itu ialah Nabi Isa Alaihis Salam. Maka kalau Nabi Isa yang dipuji Muhammad itu masuk neraka kerana dia disembah orang, tentu tuhan-tuhan kita juga sama ke neraka dengan Isa orang baik. Lantaran itu maka tuhan-tuhan kitapun orang-orang terpuji seperti Isa juga. Begitulah cara mereka hendak memutar balik keadaan.
Sebab itu, maka di ujung ayat dikatakan: “Tidaklah mereka pukulkan perkataan itu kepada engkau”. Yaitu menurut wahyu Surah Al-Anbiya ayat 98. “Melainkan sebagai bantahan”. Bantahan asal membantah saja. “Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar”. (ujung ayat 58)
Lalu diperbaiki kembali salah-sangka yang mereka timbulkan terhadap Nabi Isa anak Maryam:
“Tidaklah dia itu melainkan seorang hamba yang Kami beri nikmat kepadanya dan Kami jadikan dia contoh bagi Bani Israil” (ayat 59). Artinya, Isa tidaklah dalam golongan manusia atau berhala yang akan dimasukkan ke neraka lantaran dia disembah dan dipertuhan orang. Selama dia hidup, dia tidak pernah mengajak manusia supaya menyembah pula kepadanya sebagai menyembah kepada Allah. Dia adalah hamba Allah dan bukan anak-Nya. Dia diberi nikmat kenabian dan dia menjadi contoh yang baik bagi Bani Israil tentang keluhuran budi dan ketaatan kepada Tuhan. Dan ternyata dalam sejarah bahwa menetapkan Isa sebagai satu di antara satu tuhan, atau bahwa dia anak tunggal Tuhan, baru dijadikan keputusan oleh rapat Pendeta Nasrani setelah dia meninggal dunia.
Satu soal lagi, yaitu tentang kamu menyembah malaikat: “Dan jikalau Kami kehendaki, nescaya kami jadikan dari antara kamu jadi malaikat di bumi, menggantikan kamu”(ayat 60). Sebab malaikat itupun makhluk Tuhan seperti kamu juga. Bukan dia itu Tuhan, dan bukan anak perempuan Tuhan. Bisa dibuat sesuka-Nya oleh Tuhan, sehingga kalau Tuhan Allah mengkehendaki, tidaklah hal yang sukar bagi-Nya menjadikan kamu jadi malaikat di atas bumi ini, sehingga penduduk manusianya hilang, sebab berganti jadi malaikat semula. Sebab itu tidaklah benar sama sekali kamu menuhankan malaikat di samping Allah.
Kembali tentang Isa anak Maryam:
“Dan sesungguhnya dia itu dalah satu ilmu tentang sa’at. Maka janganlah kamu ragu kepadanya, dan turutilah Aku. Inilah jalan yang lurus” (ayat 61) Isa Almasih dilahirkan ke dunia tidak menurut yang biasa; dengan langsung tidak dengan perantaraan bapa. Apa yang semestinya terfikir olehmu jika memikirkan kejadian itu? Hendaknya ialah betapa Maha Besarnya kekuasaan Allah. Allah membuktikan bahwa dengan tidak dengan perantaraan bapapun, Dia dapat melahirkan seorang manusia ke dunia. Dengan melihat itu ilmumu bertambah dengan melihat dunia ini, bumi ini, satu waktu kalau janjinya datang akan dihancurkan semua. Dan seluruh manusia, walaupun telah beribu-ribu tahun mati, setelah datang waktunya akan dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya. Itulah ilmu yang mesti timbul setelah memikirkan kelahiran Nabi Isa. Keganjilan kelahiran Nabi Isa hanya satu keajaiban kecil saja jika dibandingkan misalnya saja dengan bumi yang selalu mengedari matahari, dan bulan yang selalu mengedari bumi Maka janganlah kamu ragu lagi padanya, yaitu bahwa hari akan kiamat. Dan setelah kamu fikirkan Aku menjadikan Isa tidak dengan berbapa, janganlah dia yang kamu pertuhan. Dia hanya hamba dan makhluk-Ku, dan turutilah Aku. Jangan kamu kagum meluhat bekas kekuasaan-Ku, tetapi langsunglah kepada-Ku: Inilah jalan yang lurus. Kalau caranya sekarang: Inilah jalan yang logis.
“Dan sekali-kali janganlah kamu dipaling setan. Sesungguhnya dia itu bagi kamu adalah musuh yang nyata.” Syetanlah yang selalu membelokkan manusia di tengah jalan daripada tujuannya yang lurus. Dialah yang selalu menggoda manusia sehingga dia lupa pada yang empunya kuasa, kerana kagum melihat kekuasaannya. Syetan itulah musuh besar bagi manusia, yang belum puas kalau dia belum menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan.”
Sekian sahaja dipetik dari tafsiran Al-Qur’an karangan Prof. Dr. Hamka mengenai ayat-ayat di atas.
Kesimpulan
Jelas kepada kita sekarang akan tafsiran palsu yang cuba digembur-gemburkan oleh puak misionaris Kristian, yang bukan sahaja memiliki argumen-argumen yang bankrap idea, tetapi juga hati yang sangat busuk dan buta akal untuk melihat ayat ini dalam konteks yang sebenarnya. Sudahlah doktrin ketuhanan ‘Isa a.s. tidak dapat dibuktikan di dalam Alkitab, kini mereka beria-ia hendak menyebarkan “penyakit” interpretasi yang dibuat oleh Konsil Nicea pada tahun 325M kepada umat Islam pula! Para misionaris Kristian tidak sekadar berpuas hati dengan hanya menyelewengkan kitab Injil dan cuba pula hendak menyelewengkan kitab suci Al-Qur’an. Namun mereka tidak sedar akan perbezaan yang besar antara ‘Isa versi Islam dan Tuhan Yesus versi Kristian yang mereka agung-agungkan itu. Kami berdoa kepada Yang Maha Esa supaya misionaris Kristian ini diberi hidayah-Nya agar mereka sedar akan kesilapan mereka dan keluar dari kongkongan ilusi ketuhanan ‘Isa putera Maryam, Insya’ Allah.
Rujukan
 • Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 22-23-24-25
 • Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, 2000

Menjawab Hambran Ambrie

Oleh : armansyah

Tulisan ini merupakan jawaban atas pernyataan " Kesaksian Hamran Ambrie " yang banyak beredar dikalangan umat Islam baik dahulu maupun sekarang meskipun Hambran Ambrie simunafikun itu sendiri sudah lama mati.

Saya sekali lagi, tidak menutup diri atas semua sanggahan maupun tawaran dialog lintas agama kepada pihak-pihak yang memang berkeinginan untuk melakukannya ataupun mereka-mereka yang berkeberatan atas jawaban saya ini.

Silahkan saja menghubungi saya melalui alamat email yang tercantum pada posting ini atau menghubungi saya melalui nomor telepon genggam : +62711816355539, tulisan ini aslinya saya kirim ke milis_iqra@googlegroups.com yang saya sendiri moderatori namun saya membebaskan kepada setiap member dimilis tersebut untuk memforward tulisan ini kemanapun yang mereka anggap perlu untuk itu selama kata pengantar ini juga disertakan.

Satu hal, sebagai akhir dari pengantar ... saya pribadi tidak pernah bergabung dalam forum diskusi disitus manapun ( bahkan forum diskusi Swaramuslim sendiri ) dan tidak juga pernah mencantumkan tulisan-tulisan saya kesana (kecuali blog saya) sehingga apabila ada yang membaca tulisan saya ( termasuk yang ini ) muncul disebuah forum diskusi tertentu, maka pasti ada sahabat-sahabat lain yang melakukannya, karena itu bisa saja saya tidak tahu akan keberadaan tanggapan yang diberikan terhadap tulisan-tulisan saya.

Saya sendiri sementara ini tidak punya banyak waktu untuk berdebat kata pada forum-forum sejenis itu dan hanya melayani diskusi melalui milis, japri, telepon maupun bertemu langsung face to face ( tentunya setelah ada kesepakatan mengenai waktu dan tempatnya ).

Demikian dari saya mengingat cukup banyak sms maupun pertanyaan melalui japri saya terima yang mempertanyakan kenapa saya tidak merespon balik semua sanggahan yang diberikan atas tulisan saya diberbagai forum diskusi.

Palembang, Juni 2007

Wassalamu'alaykum, Wr. Wb,.

Menjawab Hambran Ambrie
Oleh : Armansyah

Cat : HA = Hambran Ambrie ; AR = Armansyah
-----------------------------------------------------------------------

HA :

DARI PENULIS:

Begitu besar kasih Allah akan hamba-Nya yang bersaksi ini, tidak dapat
saya lukiskan dengan kata-kata, maupun didalam tulisan secara sempurna.

Mungkin lebih dari 40 tahun saya telah menyangkal ke-llahi-an Yesus
Kristus. Tetapi begitu besar Kasih Allah saya diselamatkan untuk
mendapatkan kehidupan yang kekal di alam sorgawi itu. Allah sudah
pilihkan buat saya ''Hidup Baru Dalam Kristus''. dan karenanya sebagai
tanda pengucapan syukur, saya buatlah kesaksian ini.

Saya megahkan kesaksian ini, bukanlah disebabkan kecerdasan saya juga
bukan karena kepintaran saya memahami Alkitab, juga bukanlah disebabkan
bujukan orang lain; tetapi saya bermegah, disebabkan Allah Yang Maha
Kasih akan keadilan dan kebenaran itu telah menjemput saya untuk menjadi
pengikut Kristus, satu-satunya jalan untuk menuju kepada kebenaran dan
Hidup Yang Kekal.

Sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan
kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. (Kis. 4:12).

Haleluya.

Hormat dan salam kasih
Penulis:

Hamran Ambrie


AR :

Segala puji untuk Allah, Tuhan bagi kerajaan langit dan bumi .... Tuhan yang Rahmat dan Berkat-Nya tidak terbatasi oleh sekat-sekat yang menghalangi kepada tujuan-Nya. Dia-lah Allah dengan segala kesucian atas diri-Nya, Allah yang bersih dari kemakhlukan, Allah yang tidak pernah memiliki serikat, tidak juga pernah memiliki istri maupun anak dalam wujud, sifat, khayalan maupun penafsiran seperti apapun.

Saya bersyukur telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mereguk indahnya Islam dan mengecap nikmatnya berdekatan dengan-Nya, baik secara akal rasio indrawi maupun secara batiniah, nafs dan ruh.

Saya bukanlah siapa-siapa dibandingkan Hambran Ambrie yang pengalaman organisatorisnya begitu banyak, sayapun bukan seorang kyai yang hafidz al-Qur'an dan menguasai begitu banyak hadis maupun tafsirnya, tetapi saya hanyalah seorang Muslim yang " kebetulan " disapa Allah dan mendapat " percikan setetes ilmu-Nya " untuk menjawab tuntas semua tuduhan maupun isyu-isyu yang sudah dihembuskan oleh Hambran Ambrie ditengah-tengah umat Islam Indonesia.

Bila tujuan Hambran Ambrie adalah mendapatkan kehidupan yang kekal di alam sorgawi sebagaimana diutarakannya dibagian atas, saya justru tidak terlalu memandang penting akan keabadian hidup yang notabene baru sebatas dogma diatas kertas itu. ; Ini bukan bentuk penyangkalan mengenai hakekat hidup sesudah mati, akan tetapi dalam pemandangan saya, tujuan hidup yang ingin dicapai oleh Hambran Ambrie tersebut hanya menjadi sebuah metafora ataupun imajinasinya belaka, tujuan hidup seperti ini tidak lain adalah sebuah bentuk ke-egoisan diri yang berusaha menjadikan wujudnya kekal sebagaimana halnya Tuhan.

Tidak ...
Tujuan akhir hidup saya bukanlah kehidupan sorgawi yang kekal ....
Sebab memang sorga dan neraka bukan sesuatu yang kekal abadi ....keduanya adalah nisbi, keduanya bukan tujuan ....Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. -Qs. 11 Huud : 108

Itulah kita, selalu diliputi oleh angan-angan untuk selalu menjadi sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak pernah pudar, sesuatu yang bisa eksis melewati batasan ruang dan waktu, padahal yang demikian hanyalah bagi Allah saja.

Tujuan hidup yang sebenarnya adalah menggapai keridhoan Tuhan ...
Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam -Qs. al-An'am 6:162

Surga dan neraka hanya sebuah konsekwensi atas perbuatan kita terhadap sistematika yang sudah ditentukan-Nya, Dia berkenan membagi sedikit keabadian diri-Nya kepada makhluk-makhluk ciptaan-Nya akan tetapi bagaimanapun juga yang Maha Abadi, yang Alpha dan Omega tetaplah Dia. Pada saatnya, keabadian yang Dia berikan itu akan Dia ambil kembali.Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin ... - Qs. 57 al-Haadid : 3

Karena itu tepat kiranya apa yang dinyanyikan oleh Chrisye dalam lagunya : Jika surga dan neraka tidak pernah ada apakah kita masih mau taat kepada-Nya ? atau jika surga dan neraka tidak pernah eksis, apakah kita masih mau berbuat baik dan menebarkan kebenaran Tuhan ... ? atau kita justru saling berbuat keonaran, menyebarkan keserakahan, kesombongan, kekejian dan sebagainya ?

Jika semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan hanya mengharap surga dan kehidupan kekalnya, maka kita sama seperti seorang kuli atau buruh ataupun karyawan yang bekerja demi upah ... kita tidak lebih dari sekedar robot ... padahal Allah menjadikan surga dan neraka hanya sebagai pemicu semangat agar kita bisa bersikap ikhlas dalam beribadah dan menebarkan kebaikan kepada orang lain ...

Hambran Ambrie juga menyatakan bahwa keselamatan hanya ada jika seseorang mau menjadi pengikut Kristus dalam pengertian menerima sifat ke-ilahian Yesus ... ini sebuah pernyataan yang subjektif dan naif serta secara historis bertentangan dengan semua hakekat pengutusan para Nabi dan Rasul sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam kisah-kisah pada Perjanjian Lama dimana sosok Yesus dalam perwujudan phisiknya baru ada setelah ia dilahirkan oleh Maria jauh hari pasca kenabian Abraham, Musa, Daud dan sebagainya.

Dalam hal ini, al-Qur'an jauh lebih realistis dibandingkan teori keselamatan yang ada dalam teologi Kristen tersebut ...Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) meereka bersedih hati. -Qs. 2 al-Baqarah: 62

Alhamdulillah wala ilaaha illallah ....

- Armansyah


HA :

Saya mengaku percaya akan kebenaran Alkitab dan Jesus Kristus Anak Allah, Tuhan dan Juru selamat umat manusia, adalah melalui (atau disebabkan) Al--Quran. Sungguh ajaib! Tetapi memang demikianlah sebenarnya.

Saya mendapatkan kebenaran ajaran Kristen ini, sama sekali bukanlah disebabkan kepandaian atau kecerdasan mempelajari Alkitab terlebih dahulu. Juga tidak disebabkan penerangan para pendeta atau penginjil manapun. Hal ini dapat dimaklumi, karena saya sendiri tadinya adalah seorang Muslim, anggota/pengurus Muhammadiyah, mubaligh Islam. Dalam tahun 1947 saya adalah salah seorang pelopor/Ketua Kongres Um-mat Islam se- Kalimantan di Amuntai, bersama-sama dengan saudara K.H. Idham Chalid. Dalam tahun 1950-51, adalah sebagai Imam Tentera Pusroh Islam Angkatan Darat di Banjarmasin dengan pangkat Letnan-II. Juga sebagai
penulis Muslim dalam pelbagai majalah Islam antara lain: Mingguan Adil di Solo, Mingguan-Risalah Jihad di Jakarta, Mingguan Anti Komunis di Bandung, dan lain-lain. Lebih dari itu, saya adalah juga salatl seorang Anti Kristen yang agresif sejak tahun 1936 di Muara Teweh Barito);

hingga tahun 1962 termasuk salah seorang bersimpati untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia, yang sekaligus bermakna Anti Kristen. Karena itu tidal lah mungkin sama sekali bagi saya untuk dapat memahami isi Alkitab itu secara baik dan wajar. Alkitab, memang sudah saya miliki sejak tahun 1936, Saya membaca Alkitab bukanlah untuk mencari kebenarannya, melainkan hanya untuk mencari ayat-ayat .yang dapat menunjang pendirian saya sebagai seorang Muslim yang Anti Kristen, untuk menyerang iman Kristen itu sendiri.

Sampai berumur 40 tahun, saya adalah penghujat Jesus Kristus. Saya tidak percaya bahkan menolak ke-Ilahi-an Jesus Kristus itu sebagai Anak Allah, Tuhan dan Juruselamat. Pelbagai cara yang sudah saya lakukan untuk menghinakan menolak kebenaran Jesus Kristus.


AR :

Latar belakang kehidupan seseorang tidak bisa dijadikan jaminan ataupun parameter utama dalam menentukan sejauh mana tingkat kedalaman ilmu agama ataupun keimanan serta kebesaran jiwa orang tersebut.

Bisa saja seorang yang tadinya hidup sebagai penjahat besar, pembunuh, pemabok, perampok dan lain sebagainya tiba-tiba sadar dan berbalik menjadi seorang alim, entah itu kyiai atau pendeta atau semacamnya. Demikian juga sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan seseorang yang berangkat dari latar belakang pesantren, hafidz quran, menjadi ketua yayasan Islam anu dan anu lalu secara serta merta dijustifikasi sebagai seorang yang memiliki ilmu agama tinggi atau memiliki hubungan dekat dengan Allah.

Bukti nyata atas diri Hambran Ambrie sendiri, dia seperti pengakuannya memiliki banyak sekali pengalaman dalam berbagai ormas Islam ... tetapi lihatlah kembali, yang ada dihatinya hanyalah kebencian demi kebencian kepada orang-orang Kristen dan berusaha terus melakukan hujatan demi hujatan kepada mereka dengan teori " menyerang dengan meminjam tenaga lawan " yaitu menghina melalui ayat-ayat Bible sendiri.

Padahal ini bukanlah sikap seorang Muslim sejati ....
Dalam bersosialisasi dengan orang lain, apalagi kita ini tinggal dalam masyarakat yang majemuk maka sangat tidak bijak untuk bersikap kasar dalam menjalin komunikasi atau berinteraksi satu dengan yang lainnya, sekalipun itu kepada orang yang akidahnya berbeda dengan diri kita.

Ada etika dan tata krama tertentu yang harus kita pegang dalam berhubungan dengan individu lainnya dan ini adalah merupakan tuntunan yang benar dari Allah dan Rasul-Nya ...

Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan diantara mereka sahabat hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun diantara mereka sebagai sahabat, dan jangan (pula) sebagai penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. - Qs. 4 an-Nisaa' 89-90
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. - Qs. 8 al-Anfaal : 61

Bersikap ketus, tidak tenggang rasa antar sesama manusia, bukan ajaran dari para Nabi dan bukan juga ajaran hidup yang benar ...

Justru dari titik paling kecil ini saja sudah semakin membuka jati diri seorang Hambran Amrie sebagai orang yang sama sekali belum paham akan ilmu agama, yang ada dikepalanya hanyalah kebencian dan kebencian kepada orang lain, pokoknya bila orang itu tidak sejalan dengan dirinya, tidak mau ikut pemikirannya, menolak bergabung dengan kelompoknya, maka dia itu harus dikerasi dan tidak berlaku prinsip lemah lembut atau tata krama pergaulan sehat sebagaimana yang disampaikan oleh al-Qur'an.

Sungguh bertolak belakang sekali dengan sikap Rasul yang senantiasa tersenyum, lapang dada dan berjiwa besar menghadapi perbedaan yang ada diantara para sahabatnya dan bahkan kepada para musuhnya sekalipun.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. -Qs. al-Ma'idah 5:8

Hambran Ambrie menyebutkan bahwa sampai umurnya 40 tahun dia adalah penghujat Yesus, padahal Nabi Muhammad Saw sendiri dalam berbagai pernyataannya baik yang diabadikan dalam al-Qur'an maupun melalui hadis-hadisnya begitu menghormati sosok Yesus dan tidak pernah melakukan penghujatan kepada beliau as sehingga kelakuan dari Hambran Ambrie dalam hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diteladankan oleh " bekas Nabinya " sendiri, pantas saja akhirnya dia malah berbalik menjadi kafir.

HA :

Saya mengaku percaya akan kebenaran Alkitab dan Jesus Kristus Anak
Allah, Tuhan dan Juru selamat umat manusia, adalah melalui (atau
disebabkan) Al--Quran. Sungguh ajaib! Tetapi memang demikianlah
sebenarnya.


AR : Apa yang ditulis oleh HA diatas mengingatkan saya pada apa yang pernah ditulis pula oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas sebagaimana terdapat dalam buku Penyimpangan dalam penafsiran al-Qur'an Karya DR. Muhammad Husein Adz-Dzahabi terbitan CV. Rajawali hal 4 :

Ada 4 tema pokok dalam tafsir al-Qur'an :
1. Yang dapat dipahami oleh orang yang menguasai bahasa Arab
2. Yang dapat dipahami oleh orang bodoh
3. Yang dapat dipahami oleh para ulama ( orang berilmu -AR )
4. Yang dapat dipahami oleh Allah semata

Nah, dalam hal ini maka mau tidak mau saya harus menggolongkan HA kedalam kelompok orang yang ke-2, apalagi al-Qur'an sendiri juga jelas mengatakan :Dengan itu banyak orang yang telah tersesat, dan dengan itu (pula) banyak orang yang mendapat petunjuk. Tidak tidak ada yang tersesatkan kecuali mereka yang fasik, -Qs. al-Baqarah 2:26

Seseorang bisa saja hapal al-Qur'an 30 Djuz dengan baik, fasih dan tepat dalam hal tajwid dan seseorang itu pun bisa saja pula hapal ribuan hadis yang ada dalam berbagai kitab para perawi tetapi itu tetap bukan jaminan bahwa dia mampu memahami al-Qur'an secara benar, toh se-ekor beo pun bisa diajari menghapal sesuatu tanpa sang beo itu sendiri harus mengerti apa yang dia hapalkan.

Demikian.


HA :

Saya mendapatkan kebenaran ajaran Kristen ini, sama sekali bukanlah
disebabkan kepandaian atau kecerdasan mempelajari Alkitab terlebih
dahulu. Juga tidak disebabkan penerangan para pendeta atau penginjil
manapun. Hal ini dapat dimaklumi, karena saya sendiri tadinya adalah
seorang Muslim, anggota/pengurus Muhammadiyah, mubaligh Islam. Dalam
tahun 1947 saya adalah salah seorang pelopor/Ketua Kongres Um-mat Islam
se- Kalimantan di Amuntai, bersama-sama dengan saudara K.H. Idham
Chalid. Dalam tahun 1950-51, adalah sebagai Imam Tentera Pusroh Islam
Angkatan Darat di Banjarmasin dengan pangkat Letnan-II. Juga sebagai
penulis Muslim dalam pelbagai majalah Islam antara lain: Mingguan Adil
di Solo, Mingguan-Risalah Jihad di Jakarta, Mingguan Anti Komunis di
Bandung, dan lain-lain.


AR :

Sekali lagi saya cukup kagum dengan pengalaman organisatoris HA, tetapi sayang semua itu tidak di-ikuti dengan kedewasaan berpikir maupun ilmu yang luas, karena pada akhirnya dia harus mencampakkan akal sehatnya dibalik semua doktrin yang sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh akal sehatnya itu sendiri. HA hanya menjatuhkan dirinya kelembah kebodohan dibalik semua pergaulannya dengan orang-orang yang berilmu agama tinggi. Tidak ada beda dengan fenomena Abu Jahal dimasa kenabian dahulu.


HA :

Lebih dari itu, saya adalah juga salatl seorang
Anti Kristen yang agresif sejak tahun 1936 di Muara Teweh Barito);
hingga tahun 1962 termasuk salah seorang bersimpati untuk mendirikan
Negara Islam di Indonesia, yang sekaligus bermakna Anti Kristen.


AR :

Mendirikan negara Islam bukan berarti harus anti kepada agama Kristen, inilah yang salah dari pemikiran seorang Hambran Ambrie !
Betapa picik dan bodohnya pemikiran seperti itu, HA jelas bukan orang yang berilmu dalam masalah ini, baginya Islam itu memang menakutkan bagi pemeluk ajaran lain diluarnya. Sekali sebuah negara sudah bersyariatkan Islam maka yang lain harus ikut kepada Islam, semuanya harus tunduk pada syariat Islam.

Tidak demikian !

Dijaman Nabi dan ke-4 khalifah beliau dahulu, negara Madinah bisa berdiri dengan bersyariatkan Islam tanpa harus memberangus ajaran agama lain yang ada ditengah masyarakat. Ditengah mereka hidup ajaran Yahudi, ditengah mereka juga hidup ajaran Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Sebagai sebuah perbandingan saja, ketika Yerusalem ditaklukkan oleh Persia dibawah pimpinan Choroes II pada tahun 614 semua gereja dihancurkan oleh mereka dan semua rakyat ditindas dengan kejam tetapi ketika tahun 637 pasukan Umar bin Khatab menaklukkan kekuasaan Roma dan merebut Yerusalem, semuanya terjadi dengan damai bahkan antara uskup Yerusalem dan Umar terjalin persahabatan yang baik. Hak rakyat disana baik yang muslim atau kafir dilindungi, orang Yahudi dan Nasrani bebas melakukan syariat mereka sementara Muslim pun demikian.


HA :

Karena itu tidal lah mungkin sama sekali bagi saya untuk dapat memahami
isi Alkitab itu secara baik dan wajar. Alkitab, memang sudah saya miliki
sejak tahun 1936, Saya membaca Alkitab bukanlah untuk mencari
kebenarannya, melainkan hanya untuk mencari ayat-ayat .yang dapat
menunjang pendirian saya sebagai seorang Muslim yang Anti Kristen, untuk
menyerang iman Kristen itu sendiri.


AR :

Apa yang sudah dilakukan oleh Sdr. Hambran Ambrie terhadap Bible atau alkitab sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang alim atau orang yang berpendidikan tinggi sangat tidak sesuai dengan pengalaman organisatorisnya yang tinggi, sebab Islam sendiri mengajarkan agar kita harus bisa menata jiwa ini dengan bersih, baik sangka ( Khusnudzzon ) serta bersikap obyektif ( adil, jujur, terbuka ) baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain termasuk kepada mereka yang berseberangan keyakinan dengannya.

Sikap HA terhadap alkitab dengan mencari-cari pembenaran disana atas klaim-klaim Islam maupun tujuannya menyerang keyakinan orang lain yang berimplikasi kepada kepribadiannya malah meragukan otoritas kebenaran mutlak dari al-Qur'an dan ini tidak bisa dibenarkan.

"Kebenaran itu adalah dari Tuhan-mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu." (Qs. Al-Baqarah 2:147)

"Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barangsiapa melihat (kebenaran itu), maka manfa'atnya bagi diri sendiri; dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya."
(Qs. Al-An'am 6:104)


HA :

Sampai berumur 40 tahun, saya adalah penghujat Jesus Kristus. Saya tidak
percaya bahkan menolak ke-Ilahi-an Jesus Kristus itu sebagai Anak Allah,
Tuhan dan Juruselamat. Pelbagai cara yang sudah saya lakukan untuk
menghinakan menolak kebenaran Jesus Kristus.


AR :

Kenapa harus menghujat keyakinan orang lain, sesembahan orang lain ?
Bukankah al-Qur'an sendiri sudah berpesan :Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. - Qs. 6 al-An'aam : 108

Semakin jelas kepada kita seberapa jauh sebenarnya kedalaman ilmu seorang Hambran Ambrie mengenai ajaran Islam ...

Menolak ilahiah Isa al-Masih bukan berarti memperbolehkan kita untuk melakukan hujatan kepada mereka yang menerima ketuhanannya, ini yang harus di-ingat oleh setiap Muslim.

Penolakan kita itu menyangkut prinsip keyakinan yang bisa dibuktikan dengan logika, fakta maupun kontekstual dogma yang menuntut kita untuk tetap bersikap bijak pada orang lain dalam bentuk : inilah keyakinanku dan terserah kepadamu apakah mau ikut keyakinanku atau mau tetap dengan keyakinanmu sebab untukku apa yang kupahami dan untukmu apa yang kamu pahami ... lakum dinukum waliyadin.


HA :

Tetapi begitu besar Kasih Allah, pada suatu saat saya dicari, dijemput dan diselamatkan.

AR :

Jangan terlalu mudah menyatakan diri telah terselamatkan sebelum hal itu bisa dibuktikan secara benar, sebab dunia ini penuh hal yang nisbi dan menipu, kita perlu parameter yang jelas untuk bisa dijadikan ukuran dalam hal validitas segala sesuatunya.

1 Telasonika 5:21 : "Hendaklah segala perkara kamu uji dan yang baik kamu pegang."


HA :

Dalam tahun 1962, dikala saya sedang menyusun sesuatu naskah khotbah,
saya membaca ayat Quran s.AIMaidah 68, yang berbunyi: "Qul ya ahlal
kitabi lastum'ala sya-in hatta tuqiemut taurata wa! injil wa ma unzila
alaikum min rabbikum.''

artinya: "Katakanlah! hai Ahli Kitab. Kamu tidak pada agama yang
sebenarnya, kecuali apabila kamu turuti Taurat dan Injil, dan apa-apa
yang diturunkan kepadamu dari pada Tuhanmu''.

Ayat ini, bukanlah untuk pertama kali itu saya baca, melainkan sudah
ratusan kali. Tetapi pada kali terakhir itu, Allah telah membisikan
dalam roh-jiwa saya, bahwa yang dimaksudkan "Taurat dan Injil" dalam
ayat Quran itu adalah Taurat-lnjil yang ada terdapat dalam Alkitab atau
Bible sekarang ini.


AR :

Sebelum membahas mengenai Taurat dan Injil mana yang dimaksud disini, harus terlebih dahulu diketahui bahwa perintah ini ditujukan bagi kaum Yahudi dan Nasrani bukan umat Muslim.

Menarik ayat itu mengatakan bahwa mereka tidak berada pada kebenaran sebelum mengikuti apa yang tercantum didalam Taurat dan Injil ... berikut saya buktikan sedikit maksud ayat ini :

Apa salah satu perintah dari hukum Musa ?

"Jangan ada padamu Allah lain dihadapan-Nya, jangan membuat untukmu patung yang menyerupai apapun yang ada dilangit diatas atau yang ada dibumi dibawah atau yang ada didalam air dibawah bumi; Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Allah itu Maha Pencemburu."

Demikian bisa anda jumpai dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat 5; hal senada juga bisa anda jumpai dalam Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 43:10-11, Yesaya 44:6, Yesaya 45:18, Ulangan 4 ayat 35; Keluaran 8:10, Samuel II:7:22, Raja-raja I:8:23; Tawarikh I:17:20, Mazmur 86:8, Mazmur 113:4, Hosea 13:4; Zakharia 14:9.

Bahwa anda dilarang keras untuk mengadakan Tuhan-tuhan lain selain daripada Allah yang berkuasa atas penjuru langit dan bumi tanpa sekutu, Dia-lah yang awal dan yang Akhir, tidak ada bersama-Nya Tuhan lain.

Tetapi benarkah kaum Ahli Kitab sekarang sudah menerapkan isi Taurat diatas ?
Fakta : umat Nasrani ( salah satu dari ahli kitab ) justru mengambil sosok Isa al-Masih sebagai Tuhan tandingan Allah, yang dipuja, dipuji, disembah, dimintai pertolongan ....

Dari sisi Injil, apakah benar umat Nasrani juga sudah menerapkan isinya ?

"Jawab Jesus: Hukum yang terutama adalah : Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa." (Markus 12:29)

Jesus secara jelas dan gamblang sekali menyatakan bahwa "Tuhan Kita", yaitu Tuhan dari diri Jesus sendiri dan Tuhan semua orang Israel itu adalah sama, yaitu Tuhan yang Esa, tidakkah kaum Ahli Kitab mau kembali merenung betapa Jesus pun mengakui status kehambaannya dihadapan Allah itu sendiri ? Lihat secara baik-baik, Jesus tidak mengatakan bahwa dirinya itulah Tuhan orang Israel.

Tetapi fakta : justru umat Nasrani menganggap Jesus adalah Tuhan atau anak Tuhan !
Jadi sesuai ayat yang dibaca oleh Hambran Ambrie tadi, mereka belum berada dalam kebenaran disisi Allah.

Mengenai apakah Alkitab sekarang asli atau bukan nanti kita akan coba bahas dan buktikan dibagian lainnya ... InsyaAllah.


HA :

Pikiran saya sejak dahulu mengatakan, bahwa Taurat dan Injil yang
dimaksudkan oleh Al-Quran itu secara phisik sudah tidak ada lagi, dan
isinya sekarang telah diintisarikan dalam Al-Quran. Sedang Taurat Injil
yang ada dalam Alkitab sekarang ini, adalah yang palsu isinya sudah
diorak-arik oleh tangan manusia, dikurangi dan ditambah dan lain-lain.

Roh jiwa saya selalu mengatakan bahwa Taurat Injil itu adalah yang
terdapat dalam Alkitab sekarang benar adanya.
Pikiran/otak saya selalu mengatakan: tidak yang ada sekarang adalah
Taurat--Injil palsu.
Roh jiwa saya mengatakan: bahwa Taurat-Injil yang dimaksudkan itu adalah
yang terdapat dalam Alkitab sekarang .
Pendapat pikiran/otak saya sekarang bertolak belakang dengan kata hati
rohjiwa saya. Karenanya saya menjadi ragu, bimbang, mana yang benar.

Untuk mendapatkan ketentraman, maka masalah ini saya bawa dalam
sembahyang tahjud (sembahyang tengah malam) dengan doa istiharah, yaitu
suatu doa kepada Allah memohon agar diberi petunjuk tanda-tanda
kebenaran, supaya Allah pilihkan buat saya mana yang benar satu diantara
dua macam pendapat ini.

Saya berdoa demikian:
"Ya Allah, khalik langit dan bumi; Allah-nya orang-orang Islam,
Allah-nya orang-orang Kristen, Allah-nya orang-orang Budha, Allah-nya
bulan bintang, Allahnya lembah dan gunung-gunung, Allah semesta alam,
tunjukkan tanda-tanda kebenaran Tuhan yang disebutkan dalam Quran ini
mengenai Taurat dan Injil itu. Apakah yang dimaksud itu memang Taurat
dan Injil yang sudah tidak ada, yang sudah disarikan dalam Al-Quran.
Jika memang demikian, saya mohon agar Tuhan teguhkan hatiku untuk tidak
mempelajari Alkitab itu. Tetapi kalau sekiranya yang dimaksudkan "Taurat
Injil" dalam Quran itu, adalah memang kebenarannya itu ada di dalam
Alkitab (Bible) sekarang ini, saya mohon kiranya Tuhan bukakan hatiku
untuk lebih bergairah membaca mempelajari Alkitab itu secara jujur dan
baik."

Saya tidak meminta pilihkan kepada siapa-siapapun, tidak kepada pendeta,
juga tidak kepada alim-ulama Islam juga tidak kepada kawan-kawan saya
yang cerdas pandai, tetapi saya minta dipilihkan oleh Allah Yang Maha
Tahu dan Maha Benar itu saja, agar dalam hal ini saya mendapatkan satu
pilihan yang benar-benar ''meyakinkan kebenarannya'', menurut kehendak
Allah itu sendiri.

AR :

Kita hanya bisa sampai kepada Tuhan apabila jalan yang kita tempuh juga benar, dan untuk tahu benar tidaknya maka gunakan akal untuk menganalisanya, apabila sesudah dianalisa dengan akal kebenaran itu tertolakkan maka bisa jadi dia bukan kebenaran sejati.

Akal diberikan oleh Allah untuk berpikir, membedakan mana yang salah dan mana yang benar.

Tanpa akal, manusia tidak lebih dari sekedar hewan yang tidak pernah memikirkan benar salah tindakannya bahkan mungkin jauh lebih sesat daripada itu.

Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul kedunia untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar memilih jalan kebenaran, dan petunjuk Allah itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang mau untuk berpikir tentang hakikat kebenaran sejati. Dan berpikir yang benar didalam penerimaan tersebut adalah berpikir yang tidak hanya merenung atau asal-asalan, namun berusaha untuk mengerti, mempelajari, menyelidiki, memahami serta mengamalkan.

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya." (Qs. al-Israa' 17:36)

Menisbikan peranan akal pikiran untuk menggapai keimanan sama sekali tidak layak kita terapkan, sebab hal ini akan menyamakan kedudukan kita dengan para penyembah berhala yang tidak pernah mau tahu tentang benar salahnya keimanan mereka, yang jelas mereka harus menerima dan yakin.

Jika sudah begini ... untuk apa agama diturunkan ? Untuk apa para Nabi dan Rasul diutus ? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia ? Untuk apa Tuhan melimpahkan akal ? serta untuk apa Tuhan menjadikan kebenaran dan kebatilan ?

Hidup ini penuh dengan hukum-hukum keseimbangan, coba anda pelajari apa saja, pasti tidak akan anda dapati kepincangan dalam perputaran hukum-hukum
alam tersebut.

Begitu pula dengan hal keimanan kepada Allah, mesti diraih dengan keseimbangan, yaitu antara akal (rasio logika + ilmu pengetahuan + dogma) dan hati ( pertimbangan ).

Kebenaran adalah sesuatu yang bernilai absolut, mutlak.
Namun seringkali kebenaran ini menjadi relatif, bergantung kepada bagaimana cara masing-masing orang memberikan arti dan penilaian terhadap kebenaran
itu sendiri, sehingga itu pula kebenaran sudah menjadi sesuatu yang bersifat subjektif.

Bahwa untuk menjalankan syariat suatu agama haruslah dimulai dengan keimanan dahulu adalah sesuatu hal yang tidak dapat terbantahkan.

Keadaan beriman sesorang umumnya berada dalam kondisi "jadi" dari seseorang itu (sebab ini akan kembali dari lingkungan mana ia dilahirkan).
Namun seiring dengan bertambah dewasanya cara kita berpikir, sangat pantas sekali apabila kita mencoba mempertanyakan sejauh mana kebenaran dari keberimanan yang kita peroleh dari kondisi 'jadi' tadi.

Tuhan memberikan kita akal untuk berpikir, untuk menjadi cerdas bukan untuk jadi figuran dan sekedar ikut-ikutan.

Karenanya kita berdua tidak bisa mengatakan kondisi beriman tersebut ada karena lewat iman.
Pernyataan ini tertolakkan dalam dunia ilmiah dan bertentangan dengan penalaran saya selaku manusia yang fitrah.

Menurut saya, sebenarnya seseorang memperoleh keimanannnya lewat dua jalur, ada yang lewat akal dan ada yang lewat nafsu (nafsu dalam hal ini adalah
persangkaan atau praduga manusia).

Jika iman diartikan percaya, maka percaya juga bisa lewat akal atau persangkaan.
Misalnya apabila kita hendak melewati sebuah jembatan dari besi, tentu kita akan enteng saja melewatinya, karena persangkaan kita jembatan tersebut sudah kuat. Tetapi bila yang dilewati adalah jembatan dari kayu dan tali, paling tidak kita akan mengecek kekuatan jembatan tersebut terlebih dahulu (menginjak-injak dari pinggir terlebih dahulu dsb )

Dalam beragama pun demikian, terdapat orang-orang yang mencapai iman dengan akal, dan ada yang dengan persangkaan.

Misalnya yang dengan persangkaan adalah seorang islam yang tidak mampu menjawab pertanyaan " Mengapa kamu memilih Islam ?", "Darimana kamu kamu tahu bahwa Islam itu benar ?", " jika orang tua anda bukan Islam kira-kira kamu Islam tidak ?", atau bisa juga "mengapa kamu harus menjadi Kristen ?", "Darimana kamu yakin bahwa Kristen itu benar ?"

Jadi bagi saya, Iman terhadap sesuatu itu tetap harus dibuktikan dulu apakah memang pengimanan tersebut sudah benar atau belum. Dan jalan untuk membuktikan kebenaran akan keimanan ini salah satunya dengan mengadakan penelaahan terhadap iman itu sendiri dengan mengadakan penyeimbangan dengan akal pikiran sebagai suatu anugerah dari Allah bagi manusia.

Manusia menurut sejarah al-Qur'an telah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia hingga malaikat sekalipun disuruh tunduk, hormat terhadap makhluk bernama manusia ini. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, keutamaan manusia yang paling sering disinggung oleh banyak orang dan bahkan juga al-Qur'an adalah dilimpahkannya anugerah akal sebagai alat untuk berpikir dan memberikan jalan baginya didalam upaya mencari kebenaran Allah, yaitu dzat yang menjadi sumber dari kebenaran itu sendiri.

Sebagaimana yang seringkali saya tuliskan, seorang manusia tidak bisa memilih, di negeri mana ia dilahirkan, dan siapa orang tuanya. Yang ia dapatkan hanyalah kenyataan, bahwa di negerinya, kebanyakan orang memeluk agama atau keyakinan (ideologi) tertentu, dan orang tuanyapun mendidiknya sejak kecil dengan suatu pandangan hidup tertentu.

Namun hampir setiap manusia yang normal ternyata memiliki suatu naluri (instinkt), yakni suatu saat akan menanyakan, apakah keyakinan yang dianutnya saat itu benar atau salah. Dia akan mulai membandingkan ajaran-ajaran agama atau ideologi yang dikenalnya. Bagaimanapun juga keberhasilan pencariannya ini sangat bergantung dari informasi yang datang ke padanya.

Kalau informasi pengganggu (noise) yang datang kepadanya terlalu kuat, misalnya adanya teror atau propaganda yang gencar dari pihak-pihak tertentu, bisa jadi sebelum menemukan kebenaran itu, ia sudah berhenti pada keyakinan tertentu yang dianggapnya enak (meski sebenarnya sesat).

Kebenaran suatu ajaran bisa direlatifkan dengan mudah bila hanya didasari oleh suatu asumsi. Dan kenyataan, hampir setiap pengertian buatan manusia adalah relatif. Para filosof mengatakan, bahwa suatu definisi hanyalah konsensus dari beberapa orang pada saat tertentu di tempat tertentu yang memiliki pengalaman yang mirip.

Maka tak heran, bahwa untuk beberapa pengertian yang sering kita dengar saja (seperti "demokrasi", "hak asasi manusia", dll), antar bangsa (dengan latar belakang kultur yang berbeda) dan antar generasi (dengan pengalaman sejarah yang berbeda), bisa berbeda pula pemahamannya.
Share this article :

1 komentar:

 1. menurut saya bagi para umat kristen maupun islam
  pelajarilah sejarah islam dan kristen dengan benar
  dan tolong jawab pertnyaan saya ini:
  1. untuk kedua umat, siapa manusia pertma di bumi?
  2. sejarah jatuhnya manusia kedalam dosa?
  3. sejarah perjalanan dari manusia pertama?
  4. Bedakah kisah islam dan kristen tentang cerita nabi musa,Nuh dan nabi lainnya yang diceritakan di kedua agama?
  5. Kapan pertama manusia mengenal Tuhan?
  6. Kapan muncul kata Kristen dan Islam ? apakah ini hanya sebuah ungkapan persekutuan atau yang lainnya?
  7. Sejarah para nabi di kedua umat? apakah berbeda? tolong pahami apakah perbedaan terjadi karena penulisnya/orng yang menceritakannya berbeda? atau berbeda penyampaian tapi satu arti? atau memang berbeda/tidak bersinggungan sedikitpun

  bagi saya ini dl anda cari tau dan pahami dengan benar
  dan pahami apa arti dari semua cerita yang anda baca di kitab masing masing
  mungkin anda pernah bermain tebak 5 perbedaan dari 2 gambar, apakah ada yang mengatakan salah satu gambar yang dibandingkan palsu dan asli,"tidak" kedua gambar sama2 asli namun berbeda
  begitulah gambaran gampangnya saya memahami kedua agama ini...setelah saya tau apa yang berbeda dari kedua agama ini,saya tetap berpegang teguh dengan agama saya,karena saya percaya tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada,tapi saya sangat menghormatinya....apakah anda bisa menilai salah gambar yang berbeda benar atau salah?dan memastikan pilihan anda benar? yang bisa menentukannya hanya si pembuat gambar,
  demikian juga agama kita? dalam hal apa anda bisa memastikan bahwa agama yang anda masing2 anut adalah agama yang benar? sehingga anda yang berhak duduk di surga?
  hanya Tuhan yang kita percaya sesuai ajaran masing2 lah yang bisa secara mutlak menentukannya..trims

  BalasHapus

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © Nopember 2010. Belajar Kristology & Perbandingan Agama - All Rights Reserved
Template Created by M Imron Pribadi Published by Makrifat Business Online - Offline
Proudly powered by imronpribadi